zabezpieczenie imprez masowych

Zabezpieczenie imprez masowych

Impreza masowa jest, zabawą, w której uczestniczy więcej niż 1000 osób na stadionie lub na innej wolnej przestrzeni. Jeśli chodzi o hale lub obiekty zamknięte to impreza masowa jest wtedy jeśli liczba uczestników przekracza 300 osób. W przypadku właśnie takich imprez, ich organizatorzy muszą zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz spełnić pewne wymogi.

concert security

Zabezpieczenie imprez masowych polega na zapewnieniu:

 • służby porządkowej,
 • służby informacyjnej,
 • dróg ewakuacyjnych,
 • dróg, które umożliwia dojazd służbom ratowniczym oraz Policji,
 • punktu medycznego,
 • sprzętu ratowniczego,
 • sprzętu gaśniczego,
 • zaplecza higieniczno-sanitarnego,
 • łączności pomiędzy osobami zabezpieczającymi imprezę.

Aby impreza masowa mogła się obyć, jej organizatorzy muszą uzyskać pozwolenie od władz miasta oraz od straży pożarnej, która sprawdzi, czy miejsce, w którym ma się odbyć impreza jest bezpieczne, czy są drogi ewakuacyjne, odpowiedni wystój wnętrz, które nie będzie sprzyjał rozprzestrzenianiu się ognia oraz czy są środki gaśnicze, jak i przeszkolony personel, który będzie wiedział co robić w razie powstania pożaru.

Jeśli chodzi o pomoc medyczną, to możemy skorzystać z usług wielu firm, które zapewniają obsługę medyczną imprez masowych. W takim przypadku możemy wynająć:

 • zespoły wyjazdowe z lekarzem lub bez niego,
 • patrole ratownicze,
 • punkty medyczne wraz ze sprzętem.

Nie można zapominać, że przy tak dużej liczbie osób potrzebni będą ochroniarze, którzy będą dbali o porządek oraz spokój,a  także o bezpieczeństwo bawiących się osób.

zabezpieczenie imprez masowych