Ekologiczne rozwiązania czyli przydomowe oczyszczalnie ścieków

Ekologiczne rozwiązania czyli przydomowe oczyszczalnie ścieków

Obecnie na rynku znajduje się wiele rozwiązań pomagających nam wprowadzić oszczędności do gospodarstwa domowego, między innymi na przykład obniżając zużycie wody czy prądu bądź korzystając z technologii, które pozwolą nam na lepsze tymi dobrami gospodarowanie.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków i zachowanie odległości

przydomowe oczyszczalnie ściekówPrzykładem urządzeń umożliwiającym znacznie korzystniejsze gospodarowanie wodą są między innymi szamba ekologiczne oraz zbiorniki na deszczówkę. Niestety urządzenia takie zajmują dosyć sporo miejsca co często zniechęca inwestorów. Jeżeli jednak zdecydujemy się już na takie rozwiązanie, należy najpierw zapoznać się z pewnymi wytycznymi co do usytuowania urządzenia. Na rynku istnieje kilka rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków. Najbardziej korzystną z pewnością jest oczyszczalnia biologiczna z racji tego, że w tym przypadku nie musimy martwić się o poziom wód gruntowych, gdyż nie ma to znaczenie dla jej funkcjonowania. Z punktu ekonomicznego przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna znajdować się w takim miejscu, aby ścieki odprowadzane z budynku miały jak najkrótszą drogę do osadnika. Ma to bowiem wpływ na temperaturę ? im dłuższa droga tym temperatura bardziej spada, co obniża intensywność procesu rozkładu. Zaś zgodnie z prawem budowlanym szambo ekologiczne powinno znajdować się w odległości minimum 5 metrów od budynku.

przydomowe oczyszczalnie ściekówDodatkowo musi ono być oddalone od studni o co najmniej 15 metrów, a także najmniej 2 metry od granicy działki czy też drogi. Biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny także znajdować się w odpowiedniej odległości od rur z gazem oraz wodą ? około 1,5 metra, a także w odległości od 0,8 metra od kabli elektrycznych. Podobne normy, prawo budowlane wyznaczyło również dla zbiorników na wodę deszczową. Warto jednak na początek wspomnieć, że producenci oferują nam dwa typu zbiorników, zbiorniki naziemne i podziemne. W przypadku tych drugich prawo budowlane ustanowiło kilka regulacji. Wraz z jego założeniem, podziemny zbiornik na deszczówkę należy traktować jak przydomową oczyszczalnię ścieków, a więc należy usytuować go w odległości 5 metrów od budynku, a także około 2 metrów od granic działki. Prawo nie ingeruje w wielkość zbiorników, które możemy zainstalować na swojej działce. Jak łatwo zauważyć zbiorniki potrzebne do szamba ekologicznego czy też gromadzenia wody opadowej zajmują sporo miejsca, co jest zdecydowanie ich dużym minusem.

Jednak dysponując sporą ilością działki, z pewnością warto inwestować w tego typu rozwiązania z racji możliwości zaoszczędzenia dużej ilości wody pitnej, w przypadku zbiornika na deszczówkę, może to być i nawet 50%!