Kategorie
Budownictwo

Powrót do tradycyjnego budownictwa: domy z gliny

dom z gliny ze strzechą

Domy z gliny i słomy kojarzą się z biedą i niskim poziomem rozwoju cywiliacyjnego. Powszechnie przyjęte trendy każą wykorzystywać na budowie beton, drewno i sturopian. Tymczasem domy z naturalnych materiałów są znacznie zdrowsze i nie muszą przypominać lepianek!

Glina i słoma to tanie, powszechnie dostępne materiały. Są też ekologiczne, ich prztworzenie do użycia na budowie nie wymaga dużych nakładów energii. Ze względu na powszechność występowania materiały na budowę można znaleźć w najbliższej okolicy planowanego miejsca budowy, co znacznie obniża koszty transportu. Do tego odpady z budowy wracają do środowiska i zostają w nim rozłożone.

Grube mury glinianych domów zapewniają znakomitą izolację cieplną i akustyczną. Dzięki dużej bezwładności cieplnej domy są latem chłodne, a zimą ciepłe – ściany wprost promieniują ciepłem. Ściany z gliny i słomy, wbrew pozorom, są ognioodporne, wymagają jedynie pokrycia odpowiednio grubą warstwą ochronną gliny albo tynku wapiennego. Do tego mogą wyglądać pięknie i interesująco, jeśli w czasie budowy do gliny dodawano barwnych pigmentów. Inną ważną zaletą takich ścian jest naturalne wchłananie i wyparowywanie wilgoci, dlatego jej poziom w domu utrzymuje się na stałym poziomie, tworząc zdrowy mikroklimat. Glina ma również właściwości antyalergiczne i antybakteryjne, dlatego miekszanie w glinianym domu jest wyjątkowo korzystne dla zdrowia nawet dla alergików. Jest on zdrowy także z tego powodu, że pochłania promieniowanie, więc w domu z gliny panuje bardzo niski poziom radiacji.

O trwałości domów z gliny świadczy fakt, że tego typu budynki przetrwały kilkaset lat i wciąż są w dobrym stanie. Wychnięta glina kamienieje, dlatego ściany są bardzo twarde i odporne na uszkodzenia:

Ostrzegam żeby nie młotkiem łupać, ale piłką rozrzynać cegłę należy, gdyż 3 calowa sieczka z paździorami w glinie zmieszana jak wyschnie, to do wielkiej zakamieniałości przychodzi? – Piotr Aigner w poradniku z 1791 r. ?Budownictwo wieyskie z cegły glino-suszonej?