Dlaczego stosujemy przepompownie ścieków?

Pomimo tego, że projektowanie instalacji kanalizacyjnej w domu powinno być wykonane zgodnie z pewnymi wytycznymi, które każda osoba zajmująca się planowaniem systemu powinna znać, czasami okazuje się, że nie działa on poprawnie. Niezachowanie kilkuprocentowego spadku przewodów lub dobranie zbyt małych średnic przewodów, może powodować zapychanie lub wybijanie kanalizacji.

Nowoczesna i wydajna przepompownia

przepompownia ściekówJeżeli dojdzie do takiej sytuacji, nie zawsze warto decydować się na przebudowę całej instalacji – czasami znacznie bardziej opłacalne będzie zainwestowanie w przepompownie ścieków. Klasyczna, wydajna przepompownia ścieków ma za zadanie wymuszenia przepływu nieczystości z punktu niższego do wyższego. Jej działanie oparte jest na tym, że specjalna pompa zamienia energię elektryczną w mechaniczną, wytwarzając w ten sposób podciśnienie. Energia ta jest wykorzystana do tego, aby ciecz była w stanie ze zbiornika niższego przepłynąć do wyższego. W jaki więc sposób zastosowanie tego urządzenia może wpływać na poprawę wydajności systemu odprowadzania ścieków? Pompa powoduje powstanie podciśnienia, a więc zassanie wszystkich cząstek, które zatkały odpływ. Dzięki temu pompa zapobiega powstaniu przepływu zwrotnego, co bardzo korzystnie wpływa na działanie całej instalacji oraz komfort użytkowników.

przepompownia ściekówMontaż przydomowej przepompowni ścieków jest bardzo popularny wtedy, gdy mamy do czynienia z budynkami podpiwniczonymi. Jeśli konsygnacja podziemna jest przystosowana do normalnego użytkowania, to bardzo trudno jest zapewnić odpowiednią drożność przewodów biegnących od przyborów sanitarnych do szamba lub oczyszczalni ścieków. Aby było to możliwe za pomocą sił grawitacji, zbiornik na nieczystości musiałby znajdować się poniżej poziomu posadzki najniższej kondygnacji. Takie jego umieszczenie nie zawsze jest korzystne, ponieważ znacznie zwiększa koszt montażu (głębszy wykop wymaga zastosowania ścianek szczelnych lub deskowań, co znacznie wydłuża cały proces instalacji). Problemem może być również wypompowanie zanieczyszczeń z szamba znajdującego się kilka metrów pod powierzchnią gruntu, dlatego w takiej sytuacji zalecane jest zainstalowanie przepompowni. System przepompowania ścieków wymaga jednak stałego podłączenia do źródła zasilania.

Dodatkowo przewody powinny być wyposażone w zapory zabezpieczające przed cofaniem się już przepompowanych zanieczyszczeń. Pompa może znajdować się wewnątrz zbiornika lub w pomieszczeniu – dobór odpowiedniego systemu powinien być uzależniony od tego, ile miejsca znajduje się wewnątrz budynku.